Svampekursus      Nyt kursus i 2016 den 26 og 27 AUGUST

Svampekursus

Flere og flere mennesker interesserer sig for naturens spisekammer. Mange nærer dog stadig en vis mistro til svampe – alle har jo hørt om giftige svampe.

Dette kursus giver en introduktion til svampenes liv og verden og den spændende økologi, som de er en del af. Der lægges vægt på, at give deltagerne kendskab til de almindelige spiselige svampe, og ikke mindst til de giftige og ubrugelige svampe.
Kurset omfatter en teoretisk introduktion til svampenes verden, en ekskursion til Rold Skov, gennemgang af de indsamlede svampe. 

Lørdag eftermiddag sorterer vi svampene og finder de svampe, som kan spises uden, at det skulle give nogle ubehagelige oplevelser. 

Fakta om kurset:  
Fredag den 26/08 fra kl. 19.00 til kl. 21.00                   
Lørdag den 27/08 fra kl. 10.00 til kl. 15.00

Kursus pris.  325 kr. 
 
YDERLIGERE INFO OG TILMELDING, KONTAKT::
FOKUS FOLKEOPLYSNING
Telf.: 99 30 10 00 eller på www.fokus-folkeoplysning.dk

 

 

 

Bladet            ” SVAMPE ”

En person, der har været medlem i Foreningen til Svampekundskabens Fremme i mange år, har meldt sig ud af foreningen, han havde alle numrene af bladet og han syntes ikke at de skulle gå til spilde, derfor har han tilbudt samlingen til FSF, bare der var nogen, som kunne få glæde af at læse bladene. Region Nordjylland har med glæde taget imod tilbuddet, og bladene vil kunne lånes i en kortere periode, bladene skal enten afhentes i Aalborg eller der skal betales for fragten af bladene, de vil også kunne medbringes på en svampetur efter aftale med låneren.

Der Kræves en særskilt aftale for, at kunne låne blad nr. 2 og nr. 11. ved evt. bortkomst kan bladene ikke gen anskaffes, derfor er de ikke med i samlingen.

Med venlig Hilsen    Region Nordjylland. Henning Christensen                 Thuresensvej 16 st. tv.  9400 Nørresundby

 

 

Svampe Nord ønsker alle et kommende godt svampeår. 

Vi håber at det må blive et godt år for alle svampe interesserede , både dem der kun samler til spisebrug og dem,

 der samler til studiebrug og sekundært spisebrug.

Vi vil benytte lejligheden til at bringe en stor tak til alle dem,

 der har hjulpet med at afvikle de forskellige arrangmenter.